Публична лекция на д-р Елица Станоева, Катедра Социология, СУ „Св. Климент Охридски“

плакат
11.03.2014 - 15:00

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бе проведена публична лекция

на д-р Елица Станоева

Катедра Социология, СУ „Св. Климент Охридски“

на тема: Социалистическият център на София и промените в урбанистичната представа за образцова градска среда

на 11 март 2014 г. (вторник) от 15:00 ч.

Center of Excellence in the Humanities “Alma Mater“

Regional Studies Program

Аудитория 37

ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“