Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление

https://crsa.uni-sofia.bg/bg/subitiya/konferencii/sudbata-na-vakufskite-imoti-v-bulgariya-v-usloviyata-na-prehoda-ot-impersko-kum