Международна научна конференция "Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви"

https://crsa.uni-sofia.bg/bg/subitiya/konferencii/mezhdunarodna-nauchna-konferenciya-daritelstvo-i-predpriemachestvo-na-balkanite