Събития

02.03.2018 - 10:00 to 04.03.2018 - 13:00

Историческият факултет и Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер"

към...

06.11.2017 - 17:00 to 19:00

По покана на семинар Балканският град към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

бяха проведени ...

за центъра

 

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) е академична платформа за изследвания и анализи, която e създадена като проект в рамките на научна програма „Диалогът в социалноикономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“ в изпълнение на проект Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер” по Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката (договор № ДУНК01-1/22.12.2009 г.). През 2015 г. Центърът за регионални изследвания и анализи е интегриран в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.